PHẦN MỀM XỬ LÝ THÔNG TIN ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH - Bộ Nội Vụ

Đăng nhập tài khoản

  • Mật khẩu mới đã được gửi tới email.

Thông tin liên hệ; Vụ Kế Hoạch - Tài Chính - Bộ Nội Vụ

Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - TP Hà Nội

Email: thongke@moha.gov.vn. Hotline: (024) 6282 1009