PHẦN MỀM XỬ LÝ THÔNG TIN ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH - Bộ Nội Vụ

Đăng nhập tài khoản

Quên mật khẩu?

Thông tin liên hệ: Vụ kế hoạch - Tài chính - Bộ Nội vụ.

Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - TP Hà Nội.

Email: dieutra2021@moha.gov.vn - Hotline: 0243.795.436

51